ماجرای “روزۀ ۳ ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر


تاریخ :خرداد ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

ماجرای “روزۀ ۳ ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر
وزارت گردشگری عمان، به خبر روزه داری مردم یک روستای این کشور به مدت ۳ ساعت، واکنش نشان داد.

ماجرای “روزۀ ۳ ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر

وزارت گردشگری عمان، به خبر روزه داری مردم یک روستای این کشور به مدت ۳ ساعت، واکنش نشان داد.
ماجرای “روزۀ ۳ ساعته در عمان” چیست؟ +تصاویر

خبرگزاری اصفحان

دیدگاه ها مسدود شده اند .