احادیث نماز


تاریخ :مرداد ۲, ۱۳۹۸ | نویسنده : asaran | موضوع :دین و مذهب, نماز

احادیث نماز

 

معراج مؤمن

پیامبر (ص ) : الصلوه ، معراج المؤمن

نماز، معراج مؤمن است .

( کشف الاسرار، ج ۲، ص .۶۷۶ سرالصلوه ، ص ۷، اعتقادات مجلسی ، ص ۲۹ )

 

نماز نور مؤمن

پیامبر (ص ) : الصلوه نور المؤمن

نماز نور مؤمن است .

( شهاب الاخبار، ص .۵۰ نهج الفصاحه ، ص ۳۹۶ )

 

نشانه ایمان

پیامبر (ص ) : علم الایمان الصلوه

علامت و نشانه ایمان نمازاست .

( شهاب الاخبار، ص ۵۹ )

 

نماز ستون دین

پیامبر (ص ) : الصلوه عماد دینکم

نماز، پایه و ستون دین شماست .

( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۷۰ )

 

تقرب به وسیله نماز

امام کاظم (ع ) : افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفه به ، الصلوه

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب

پیدا می کند، نماز است .

( تحت العقول ، ص ۴۵۵ )

 

پرچم اسلام

پیامبر (ص ) : علم الاسلام الصلاه

نماز، پرچم اسلام است .

( کنز العمال ، ج ۷، ص ,۲۷۹ حدیث ۱۸۸۷ )

 

نماز وسیله تقرب مؤمن

پیامبر (ص ) : ان الصلوه قربان المؤمن

همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست .

( کنز العمال ، حدیث ۱۸۹۰۷ )

 

نماز و پایه های دین

امام باقر (ع ) : بنی الاسلام علی خمس : الصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولایه

اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولایت .

( کافی ، ج ۲، ص ۱۷ )

 

اهل بیت (ع) و اقامه نماز

امام حسین (ع ) : “الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاه ” قال : هذه فینا اهل البیت

(در تفسیر آیه ) “کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ،

نماز را به پا می دارند” فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است .

( بحار الانوار، ج ,۲۴ ص ۱۶۶ )

 

نماز آخرین توصیه انبیاء

امام صادق (ع ) : احب الاعمال الی الله – عز وجل – الصلوه و هی اخر وصایا الأنبیاء

نماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است .

( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۹۷ )

 

جایگاه نماز

پیامبر (ص ) : موضع الصلوه من الدین کموضع الرأس من الجسد

جایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است .

( کنز العمال ، ج ۷، حدیث ۱۸۹۷۲ )

 

سیمای دین

امام علی (ع ) : لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاه

هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است .

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۲۷ )

 

وصیت امیرالمؤمنین (ع )

امام علی (ع ) : الله ، الله فی الصلوه ، فانها عموددینکم

خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست .

( نهج البلاغه ، نامه ها، ص ۴۷ )

 

کلید بهشت

پیامبر (ص ) : الصلوه مفتاج الجنه

نماز کلید بهشت است .

( نهج الفصاحه ، حدیث ۱۵۸۸ )

 

تداوم نماز و انتظار

پیامبر (ص ) : لا یزال العبد فی صلوه ما انتظر الصلوه

بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .

( نهج الفصاحه ، ص ,۵۲۷ حدیث ۲۵۳۸ )

 

روشنایی چشم پیامبر (ص)

پیامبر (ص ) : قره عینی فی الصلاه

روشنی چشم من در نماز است .

( نهج الفصاحه ، ص ,۲۸۳ حدیث .۱۳۴۳ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱۹۳ )

 

نماز و خدمت

امام صادق (ع ) : ان طاعه الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاه

پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست .

( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۱۸ )

 

حقیقت نماز

پیامبر (ص) : مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاء

مثل نماز مانند مثل ستون خیمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواهد داشت .

( من لایحضره الفقیه ، ج ۱، شماره ۶۳۹ )

 

بهترین اعمال در قیامت

امام صادق (ع ) : ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامه ، الصلوه

همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است .

( مستدرک الوسائل ، ج ۳، ص ۷ )

 

نماز، روش پیامبران

پیامبر (ص ) : الصلاه من شرایع الدین ، و فیها مرضاه الرب – عز و جل – فهی منهاج الانبیاء

نماز از سنتهای دین ، و مایه خشنودی پروردگار و راه و روش پیامبران است .

( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص .۲۲ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۱ )

 

نماز، سفره الهی

پیامبر (ص ) : الا ان الصلاه مأدبه الله فی الارض قد هنأهالاهل رحمته فی کل یوم خمس مرات

آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت ) گوارا نموده است .

( مستدرک الوسایل ، ج ۱، ص ۱۷۰ )

 

ماهیت نماز

پیامبر (ص ) : … لان الصلاه تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر وتمجید و تقدیس و قول و دعوه

چون نماز، تسبیح ، تهلیل ، تکبر، تمجید، تقدیس ،قول ، و دعوت به حق است .

( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص .۲۲ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۲ )

 

نماز، رأس اسلام

پیامبر (ص ) : الصلاه رأس الاسلام

نماز (به منزله ) رأس اسلام است .

( بحار الانوار، ج ,۱۷ ص .۱۲۷ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۶۷ )

 

آخرین سفارش رسول خدا (ص )

امام صادق (ع ) : علیک بالصلاه ! فان اخر مااوصی به رسول الله و حث علیه الصلاه

بر تو باد به نماز! زیرا آخرین چیزی که رسول خدا (ص ) به آن سفارش نمود (و انسان ) را بر انجام آن تاکید نمود، نماز بود.

( بحار الانور، ج ,۸۴ ص ۲۳۶ )

 

فریاد ابلیس از نمازگزار

امام علی (ع ) : ان العبد اذا سجد نادی ابلیس :یا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت

وقتی که بنده ای سجده کرد، ابلیس فریادمی زند وای بر من ! او اطاعت کرد، ولی من معصیت کردم ، او سجده کرد و من از این عمل سرباز زدم .

( بحار الانور، ج ,۸۲ ص ۲۳۳ )

 

نماز، بهترین عبادت

امام رضا (ع ) : ان الصلواه افضل العباده لله

همانا، نماز، بهترین عبادت برای خداست .

( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۵۰ )

 

نماز، نیکوترین صورت خلق

امام رضا (ع ) : ان الصلوه احسن صوره خلقها الله

به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.

( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۵۰ )

 

سفارش اکید برای نماز

امام علی (ع ) : فیما اوصی به امیرالمؤمنین – علیه السلام – عند وفاته : الصلوه ، الصلوه ، الصلوه

در آن چیزی که امیرالمومنین (ع ) هنگام وفات وصیت کرد، این بود: نماز، نماز، نماز.

( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۳ )

 

ارزش نماز

امام صادق (ع ) : اذا قام المصلی الی الصلاه ، نزلت علیه الرحمه من اعنان السماء الی اعنان الارض و حفت به الملائکه و ناداه ملک لو یعلم هذاالمصلی ما فی الصلاه ما انفتل

هنگامی که انسان به نماز ایستاد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل می شود و ملائکه اطرافش را احاطه می کنند و فرشته ای می گوید: اگراین نمازگزار ارزش نماز را می دانست هیچ گاه از نماز منصرف نمی شد.

( اصول کافی ، ج ۳، ص ۲۶۵ )

 

علامت عامل دین

امام صادق (ع ) : قال لقمان لابنه : لکل شی ء علامه یعرف بهاو یشهد علیها و ان للدین ثلاث علامات : العلم و الایمان و العمل به ، (الی ان قال ) وللعامل ثلاث علامات الصلوه و الصیام و الزکوه

حضرت لقمان به فرزندانش فرمود:برای هر چیزی علامتی است که به وسیله آن علامت شناخته می شود و به او شهادت داده می شود، به درستی که برای دین سه علامت است : ۱- علم ، ۲- ایمان ، ۳- عمل به ایمان تا آنجا که فرمود: برای عامل به دین سه علامت است : ۱-نماز، ۲- روزه ، ۳- زکات .

( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۸۳ )

 

باقیات صالحات

امام صادق (ع ) : سئلت ابا عبدالله – علیه السلام – عن الباقیات الصالحات ، فقال : هی الصلواه فحافظوا علیها

(ادریس قمی می گوید:) ازامام صادق (ع ) در مورد کارهای نیک ماندگار سؤال کردم ، امام فرمود: آن نماز است ،پس محافظت بر نماز کنید.

( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۱۷۲ )

 

برتری نماز

امام صادق (ع ) : اما انه لیس شی ء افضل من الحج الا الصلاه

به درستی که هیچ عملی بالاتر از حج نیست ، مگر نماز.

( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۶ )

 

نماز، عطیه الهی

امام رضا (ع ) : (الصلوه ) صله الله للعبد بالرحمه

نمازعطیه و احسانی است از طرف خداوند برای بنده ، که از راه رحمت و عنایت بخشنده است .

( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۴۶ )

 

نماز، نشانه دین

امام علی (ع ) : واقام الصلاه فاتها المله

بر پا داشتن نماز، نشانه اصلی دین است .

( نهج البلاغه ، خطبه ۱۱۰ )

 

اولین سؤال از انسان

پیامبر (ص ) : اول ما یسالون عنه الصلوات الخمس

اولین چیزی که از انسانها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است .

( کنز العال ، ج ۷، حدیث ۱۸۸۵۹ )

 

نور نماز

پیامبر (ص ) : الصلاه نور

نماز، روشنی است .

( میزان الحکمه ، ج ,۱۰ ص ۲۳۴ )

 

زیادی خواب ، سبب قلت نماز

حضرت عیسی (ع ) : یا بنی اسرائیل لا تکثرواالاکل فانه من اکثر الاکل اکثر النوم و من اکثر النوم اقل الصلاه و من اقل الصلاه کتب من الغافلین

ای بنی اسرائیل در خوردن زیاده روی نکنید، همانا محصول زیادخوردن بسیار خوابیدن است و هر کس بسیار بخوابد، نماز و عبادتش کم خواهد بود وآنگاه در زمره غافلان به شمار خواهد آمد.

( تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، ص ۳۸ )

 

تاثیر زیاد سجده کردن

پیامبر (ص ) : ادع الله ان یدخلنی الجنه ، فقال :اعنی بکثره السجود

مردی به حضور پیامبر اسلام (ص ) آمد و عرض کرد: دعا کن خدامرا به

بهشت داخل کند، فرمود: مرا با زیادی سجده کردن همراهی کن .

( وسائل الشیعه ، ج ,۳۰ ص ۳۰ )

 

دور کعت نماز و بخشش گناهان

امام صادق (ع ) : من صلی رکعتین یعلم مایقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله – عز وجل – ذنب الا غفره له

هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، در حالی که میان اوو میان خدای عز و جل گناهی نیست ، مگر اینکه خداوند برای او می بخشاید.

( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۴۰ اصول وافی ، ج ۲، ص ۱۰۰ )

 

وسیله سنجش

پیامبر (ص ) : الصلواه میزان

نماز وسیله سنجش است .

( پرتوی از اسرار نماز، ص ۸۰ )

 

نماز در سفر

امام علی (ع ) :لایخرج فی سفر یخاف فیه علی دینه و صلاته

درسفری که می ترسید بر دینتان و نمازتان خارج نشوید.

( بحار الانوار، ج ,۱۰ ص .۱۰۸ میزان الحکمه ، ج ۴، ص ۴۷۵ )

 

چهار نیاز شیعه

امام کاظم (ع ) : لاتستغنی شیعتتا عن اربع : خمره یصلی علیها، و خاتم یتختم به و سواک یستاک به و سبحه من طین قبر ابی عبدالله -علیه السلام –

پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند:۱- سجاده ای که بر روی آن نماز خوانده شود.۲- انگشتری که در انگشت باشد.۳- مسواکی که با آن دندانها را مسواک کنند.۴- و تسبیحی از خاک مرقد امام حسین (ع ).

( تهذیب الاحکام ، ج ۶، ص ۷۵ )

امتحان شیعه از طریق نماز

امام صادق (ع ) : امتحنوا شیعتنا عند ثلاث : عندمواقیت الصلاه کیف محافظتهم علیها، و عند سرارهم کیف حفظهم لها عند عدونا والی اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها

شیعیان ما و پیروان ما را به سه مساله امتحان کنید:۱- اهمیت به اوقات نماز، که آیا اول وقت نماز را برپا می دارند یا خیر؟۲ – حفظ اسرار، یعنی در حفظ اسرار و مسائل محرمانه کوشا هستند یا خیر؟۳ – و از حیث توانمندیهای مالی ، یعنی آیا در مال خودبرای برادران دینی سهمی قائلند و دست آنها را می گیرند یا خیر؟

( خصال صدوق ، ج ۱، ص ۱۰۳ )

جایگاه والای نماز
امام علی (ع ) : ا اهمنی ذب امهلت بعده حتی اصلی رکعتین ، و اسال الله العافیه

از آن گناه پروایی ندارم که پس از آن فرصت یابم دو رکعت نماز گزارم و ازخدا عافیت و سلامتی بطلبم .

( نهج البلاغه ، فیض الاسلام ، ص ۱۲۳۰ )

 

نماز نگهبان الهی

امام صادق (ع ) : ان الصلوه حجزه الله فی الارض

همانانماز نگهبان الهی در زمین است .

( بحار الانور، ج ,۷۸ ص ۱۹۹ )

محبوبترین اعمال

پیامبر (ص ) : ان احب الاعمال الی الله – عزوجل – الصلاه و البر و الجهاد

همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند: نماز، نیکی کردن و جهاددر راه خداست .

( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۷ )

 

نماز مستحبی در خفا

پیامبر (ص ) :صلاه الرجل تطوعا حیث لایراه الناس تعدل صلاته علی اعین الناس خمسا و عشرین

نماز مرد که داوطلبانه و مستحبی درجایی که مردم او را نبینند به جا آورد، برابر بیست و پنج نماز است که در برابرچشم مردم انجام دهد.

( نهج الفصاحه ، م ,۱۸۴۸ ص ۳۹۱ )

 

عامل علو درجه

پیامبر (ص ) : بالصلاه یبلغ العبد الی الدرجه العلیاء لان الصلاه تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و تقدیس و قول و دعوه

به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است ، نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد.

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۳۲ جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۲۲ )

 

خواب با علم

پیامبر (ص ) :نوم علی علم خیر من صلاه علی جهل

خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است .

( نهج الفصاحه ، م ,۳۱۴۰ ص ۶۳۳ )

 

اجر نماز، پس از مرگ

پیامبر (ص) : الصلاه انس فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب لمنکر و نکیر

نماز مونس (نمازگزار) در قبر، فراش نیکو در زیرش ،و پاسخ نمازگزار برای نکیر و منکر می باشد.

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۲ )

 

زاد و توشه مؤمن

پیامبر (ص ) :الصلاه زاد للمؤمن من الدنیا الی الاخره

نماز زاد و توشه مؤمن در دنیا برای آخرت می باشد.

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۲ )

 

عوامل رستگاری

امام صادق (ع ) : المنجیات : اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاه باللیل و الناس نیام

عوامل رستگاری : اطعام کردن ، آشکارا سلام کردن ، نمازشب خواندن در

حالی که مردم آرمیده اند.

( محاسن البرقی ، ص ۳۸۷ )

 

موجب اجابت دعا

پیامبر (ص ) : الصلاه اجابه للدعاء و قبول للاعمال

نمازموجب اجابت دعا و قبولی اعمال است .

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱ )

 

سلاح مؤمن

پیامبر (ص ) : الصلاه سلاح علی الکافر

نماز سلاح مؤمن علیه کافراست .

( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۵۶و ۲۳۱ )

 

نماز وسیله تقرب به خدا

امام علی (ع ) : الصلوه قربان کل تقی

نمازخواندن وسیله نزدیکی به خدا است برای هر شخص پرهیزکار.

( میزان الحکمه ، ج ۵،ص ,۳۶۷ بحار الانوار، ج ,۱۰ ص .۹۹ من لایحضره الفقیه ، ج ۱، ص ,۵۶ ح ۱۶ )

 

نماز، شست و شو در چشمه زلال

پیامبر (ص ) : مثل الصوات الخمس کمثل نهرجار عذب علی باب احدکم یغتسل فیه کل یوم خمس مرات فما یبقی ذالک من الدنس

نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند.

( کنز العمال ، ج ۷، ص ,۲۹۱ حدیث ۱۸۹۳۱ )

 

دیدگاه ها مسدود شده اند .