مستحبّات و مکروهات سجده


تاریخ :دی ۱۹, ۱۳۹۸ | نویسنده : asaran | موضوع :اصول دین

مستحبّات و مکروهات سجده

مسأله ۱۰۷۷ ـ در سجده چند چیز مستحب است:
۱ ـ کسی که ایستاده نماز میخواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملاً ایستاد، و کسی که نشسته نماز میخواند بعد از آنکه کاملاً نشست، برای رفتن به سجده تکبیر بگوید.
۲ ـ موقعی که میخواهد به سجده برود، مرد اوّل دست‌ها را، و زن اوّل زانوها را به زمین بگذارد.
۳ ـ بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.
۴ ـ در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، به‌طوری که سر آنها رو به قبله باشد.
۵ ـ در سجده دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: «یا خَیرَ المَسْؤُلِینَ وَیا خَیرَ المُعْطِینَ، ارْزُقْنِی وَارْزُقْ عِیالِی مِنْ فَضْلِک، فَاِنَّک ذُو الفَضْلِ العَظِیمِ» یعنی: ای بهترین کسی که از او سؤال میکنند! و ای بهترین عطا کنندگان! از فضل خودت روزی بده به من و عیال من، پس به‌درستی که تو دارای فضل بزرگی.
۶ ـ بعد از سجده بر ران چپ بنشیند، و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد.
۷ ـ بعد از هر سجده، وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.
۸ ـ بعد ا ز سجده اوّل بدنش که آرام گرفت «اَسْتَغْفِرُ الله رَبِّی وَاَتُوبُ اِلَیهِ» بگوید.
۹ ـ سجده را طول بدهد و در موقع نشستن، دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد.
۱۰ ـ برای رفتن به سجده دوّم، در حال آرامی بدن «الله اکبر» بگوید.
۱۱ ـ در سجده‌ها صلوات بفرستد.
۱۲ ـ در موقع بلند شدن، دست‌ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.
۱۳ ـ مردها آرنج‌ها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زن‌ها آرنج‌ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن را به یکدیگر بچسبانند.
و مستحبّات دیگر سجده در کتاب‌های مفصّل گفته شده است.

مسأله ۱۰۷۸ ـ قرآن خواندن در سجده مکروه است. و نیز مکروه است برای برطرف کردن گرد و غبار، جای سجده را فوت کند، و اگر در اثر فوت کردن، دو حرف از دهان عمداً بیرون آید، نماز ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل است.
و غیر از اینها مکروهات دیگری هم هست که در کتاب‌های مفصّل گفته شده است.

دیدگاه ها مسدود شده اند .