نماز در سخنان معصومان(علیهم السلام)


تاریخ :مرداد ۲, ۱۳۹۸ | نویسنده : asaran | موضوع :نماز

نماز در سخنان معصومان(علیهم السلام)

 

رسول الله صلّی الله علیه و آله: «انّ عمود الدّین الصّلاه و هی اوّل ماینظر فیه من عمل ابن آدم فإن صحّت نظر فی عمله و ان لم تصحّ لم‏تنظر فی بقیه عمله».۱
همانا نماز ستون دین و اولین کردار انسان است که (در قیامت) مورد بررسی قرار می‏گیرد؛ پس اگر پذیرفته شد سایر اعمال نیز بررسی می‏شود و اگر پذیرفته نشد به سایر اعمال نیز رسیدگی نمی‏شود.

نماز

نماز

* رسول الله (ص): «اوّل ما یحاسب به یوم القیامه الصلاه فمن أجاب فقد سهل علیه مابعده و من لم‏یجب فقد اشتدّ مابعده».۲
در روز رستاخیز، نخستین پرسشی که از انسان می‏شود نمازاست . اگر پاسخ دهد براو آسان می‏گیرند ولی اگر پاسخی ندهد براو سخت خواهندگرفت .
* رسول الله (ص): «صلّوا صلاتکم فی اوّل وقتکم فانّ الله عزّوجلّ یضاعف لکم».۳
نماز را در اول وقت بخوانید تا خداوند پاداش شما را دو برابر کند.
* رسول الله (ص): «من صلّی رکعتین و لم‏یحدّث فیهما نفسه بشی‏ء من امور الدّنیا غفرالله ذنوبه».۴
هرکس دو رکعت نماز به جاآورد و در اندیشه امور دنیایی نباشد خداوند گناهانش را می‏بخشاید.
* رسول الله (ص): «لاینال شفاعتی من استخفّ بصلاته و لایرد علیّ الحوض لا واللّه».۵
کسی که نمازش را کوچک بشمارد به خدا سوگند از شفاعت من برخوردار نمی‏شود و در حوض (کوثر) بر من وارد نمی‏گردد.
* امام علی علیه السلام: «لیس عمل أحبّ الی اللّه عزّوجلّ من الصلاه فلا یشغلنّکم عن اوقاتها شی‏ء من أمور الدّنیا».۶
هیچ کرداری نزد خداوند دوست داشتنی‏تر از نماز نیست. مبادا امور دنیایی شما را از نماز اول وقت باز دارد.
* امام علی (ع): «لو یعلم المصلّی مایغشاه من جلال اللّه ماسرّه أن‏یرفع رأسه من سجوده».۷
اگر نماز گزار می‏فهمید که شوکت و شکوه خداوند چگونه او را در بر گرفته، هرگز دوست نمی‏داشت که سرش را از سجده بلند کند.
* امام صادق (ع): «علیک بالصلاه فإن ّ آخرما أوصی به رسول الله – (ص) – و حثّ علیه الصّلاه».۸
نماز را پاس بدار زیرا آخرین سفارشی که پیامبر(ص) کرد و بر آن ترغیب نمود نماز بود.
* امام صادق (ع): «أحبّ الأعمال الی الله عزّو جلّ الصلاه و هی آخر وصایا الأنبیاء ـ علیهم‏السلام ـ».۹
نماز دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند و آخرین سفارش پیامبران است.
* امام صادق (ع): «أحبّ العباد الی الله عزّو جلّ رجل صدوق فی حدیثه محافظ علی صلاته».۱۰
بهترین بندگان نزد خداوند انسان راستگویی است که نمازش را پاس می‏دارد.
* امام صادق (ع): «رکعتان یصلّیهما متعطّر أفضل من سبعین رکعه یصلّیها غیرمتعطّر.۱۱
دو رکعت نماز با عطر زدن برتر از هفتاد رکعت نماز بدون استفاده از عطر است.
* امام صادق (ع): «من صلی صلاه فریضه و عقّب الی أخری فهو ضیف اللّه و حقّ علی اللّه ان یکرم ضیفه».۱۲
هرکس نماز واجبی را بخواند و در پی آن نماز دیگری را، نافله به جا آورد، پس او مهمان خداست و خداوند بر خود واجب نموده که مهمان خویش را گرامی بدارد.
* عنهم علیهم‏السلام: «صلاه رکعتین بتدبّر خیر من قیام لیله و القلب ساه».۱۳
دو رکعت نماز با اندیشیدن و تأمل بهتر از شب زنده‏داری با قلب غافل است.

دیدگاه ها مسدود شده اند .