آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟


تاریخ :خرداد ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟هر کس از پیامبر پیروی کند از خدا پیروی کرده است. آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟ هر کس از پیامبر پیروی کند از خدا پیروی کرده است.آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟ تکنولوژی جدید