آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد


تاریخ :خرداد ۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد خرم خبر