حکم تصرف در اموال بیمار آلزایمری


تاریخ :اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حکم تصرف در اموال بیمار آلزایمریحضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره تصرف در اموال بیمار آلزایمری پاسخ گفته است. حکم تصرف در اموال بیمار آلزایمری حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره تصرف در اموال بیمار آلزایمری پاسخ گفته است.حکم تصرف در اموال بیمار آلزایمری خرید بک لینک تکنولوژی جدید

سه پیامد غصب اموال مسلمانان


تاریخ :اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

سه پیامد غصب اموال مسلمانانپیامبر اکرم صی الله علیه و آله: كسى كه مال مسلمانى را به ناحقّ غصب كند، خداوند پيوسته از او رويگردان است. سه پیامد غصب اموال مسلمانان پیامبر اکرم صی الله علیه و آله: كسى كه مال مسلمانى را به ناحقّ غصب كند، خداوند پيوسته از او رويگردان است.سه پیامد غصب …