توهین دوباره ترامپ به مهاجران مسلمان!


تاریخ :مرداد ۱۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

توهین دوباره ترامپ به مهاجران مسلمان!«دونالد ترامپ»، کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، با حمله مجدد به مهاجران مسلمان مدعی شد که نباید اجازه داد کسی از کشورهای «تروریست»! به آمریکا وارد شود. توهین دوباره ترامپ به مهاجران مسلمان! «دونالد ترامپ»، کاندیدای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، با حمله مجدد به مهاجران مسلمان مدعی شد که نباید …