رژیم سعودی جسد شهید نمر را تحویل نداده است


تاریخ :خرداد ۲۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

رژیم سعودی جسد شهید نمر را تحویل نداده استرژیم حاکم بر عربستان سعودی پس از اعدام تعدادی از شیعیان بیگناه این کشور از جمله شیخ نمر باقر النمر، همچنان از تحویل اجساد آنها خودداری می‌کند. رژیم سعودی جسد شهید نمر را تحویل نداده است رژیم حاکم بر عربستان سعودی پس از اعدام تعدادی از شیعیان …