دانش آموزان پاکستانی آیات جهاد را می آموزند!


تاریخ :مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دانش آموزان پاکستانی آیات جهاد را می آموزند!شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان از دولت این کشور درخواست کرد تا آیات قرآنی مربوط به اهمیت جهاد نیز به کتاب‌های درسی پیشنهادی آموزش قرآن افزوده و شرح داده شود. دانش آموزان پاکستانی آیات جهاد را می آموزند! شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان از دولت این کشور درخواست کرد تا …

بن لادن حکم جهاد در سوریه را صادر کرد


تاریخ :اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

بن لادن حکم جهاد در سوریه را صادر کردبه تازگی یک فایل صوتی منتسب به حمزه فرزند بن لادن، پسر بن لادن، منتشر شده که وی در آن مسلمانان را به “جهاد” در سوریه فرا می خواند. بن لادن حکم جهاد در سوریه را صادر کرد به تازگی یک فایل صوتی منتسب به حمزه فرزند …