حجاب خدا نمایی است


تاریخ :مرداد ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حجاب خدا نمایی استحجاب به این خاطر نیز هست که مردان حيا كنند و پشت پرده‌ي چشم‌هايشان فكر نكنند كه زنان، عروسك خيمه‌شب‌بازي و ابزار برای رسیدن به هوس ها هستند و هر رفتار زننده و گستاخانه‌اي كه خواستند مي‌توانند در مقابل آنها بكنند. حجاب خدا نمایی است حجاب به این خاطر نیز هست که …

تروریسم پنهان زیر حجاب زنان


تاریخ :اسفند ۵, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وبسایت کوآرتز با طرح ادعاهایی بی اساس و مضحک، حجاب مسلمانان زن سراسر جهان را به “تروریسم پنهان” نسبت داد. خرید غذا باران فیلم