حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از ترامپ


تاریخ :اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از ترامپبوطخ اما اختلاف نظرهایی را نیز با ترامپ مطرح کرد از جمله ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان به آمریکا و تصریح کرد آمریکا کشوری است که برپایه مهاجران تاسیس شده است. حمایت بانفوذترین خاخام آمریکایی از ترامپ بوطخ اما اختلاف نظرهایی را نیز با ترامپ مطرح کرد از جمله ممنوعیت ورود …