دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی


تاریخ :خرداد ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنیمسن‌ترین دانشجوی کشور از پایان‌نامه خود با عنوان «تربیت دینی از منظر قرآن» با موفقیت دفاع کرد. دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی مسن‌ترین دانشجوی کشور از پایان‌نامه خود با عنوان «تربیت دینی از منظر قرآن» با موفقیت دفاع کرد.دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی ganool review