ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی


تاریخ :مرداد ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیاییروزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی احساس می‌شد. ماجرای خواندنی مسلمان‌شدن دختر اسپانیایی روزی که موبایل مریم مسلمان ـ ماریای مسیحی سابق ـ شروع به گفتن اذان کرد، تعجب در چهره والدینش به صورت مشهودی …

چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده


تاریخ :تیر ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شدهیک دختر نومسلمان ، روزهای تازه مسلمان شدنش را روایت کرد. در این جریان، مادر ابتدا به مخالفت با دخترش می پردازد، اما به تدریج این موضوع برایش جا می افتد و حتی به همراهی به دخترش می پردازد به طوری که یک جانماز به دخترش هدیه می …

خاطرات یک دختر مسیحی از برخورد با مسلمانان


تاریخ :بهمن ۲۹, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

یک دختر مسیحی با حضور در برنامه ای تلویزیونی گفت: باید بگویم که آشنایی با مسلمانان تجربه فوق العاده‌ای بود و من خدا را شکر می‌کنم که به چنین شناختی رسیده‌ام. وبلاگ اطلاعات شبکه خانگی