تصویر ندارد

دروغ شاخ دار شبکه وهابی درباره تعداد زائرین اربعین +فیلممجری کم خرد وهابی با اظهار نظری عجیب می گوید: جمعیتی که در اربعین در کربلا حضور دارند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ و نهایتا ۵۰۰ هزار نفر هستند! دروغ شاخ دار شبکه وهابی درباره تعداد زائرین اربعین +فیلم مجری کم خرد وهابی با اظهار نظری عجیب …