توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری


تاریخ :تیر ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبریخدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�. توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری خدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند …