رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!


تاریخ :آذر ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین امروز از سوی دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه به ۹ سال زندان محکوم شد. رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید! دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین امروز از سوی دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه به ۹ سال زندان محکوم شد.رژیم …