آیا حقوق شهروندی «حجاب» را بر می‌تابد


تاریخ :بهمن ۱۲, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

طبق حقوق شهروندی هر نوع رفتاری که با منافع دیگران در ارتباط باشد،‌ خارج از حریم خصوصی است و در نتیجه مشمول مقررات اجتماعی تلقی می‌شود، پس پوشش بیرونی افراد بخشی جدی از هویت جمعی هر جامعه ا‌ست. پرس نیوز اتوموبیل