هشدار روسیه در مورد جنگ سنی و شیعه


تاریخ :اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

هشدار روسیه در مورد جنگ سنی و شیعهسردار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران نیز به دعوت سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه، صبح چهارشنبه به منظور شرکت در این کنفرانس امنیتی دو روزه وارد مسکو شد. هشدار روسیه در مورد جنگ سنی و شیعه سردار حسین دهقان، وزیر دفاع ایران نیز به دعوت سرگئی شویگو وزیر …