تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس


تاریخ :مرداد ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین اسلام
تصویر ندارد

تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکسبا پیگیری و اهتمام شیعیان مقیم شهر پیتر بورو انگلستان و به منظور تامین مکانی برای انجام مناسبات و ائین های مذهبی، کلیسای قدیمی این شهر خریداری و تبدیل به مرکز امام رضا(ع) شد. تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس با پیگیری و اهتمام شیعیان مقیم …

مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس


تاریخ :خرداد ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکسمسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند. مسلمانانی که کلیسا می سازند! +عکس مسلمانان روستایی در ایالت پنجاب پاکستان در حال کمک به همسایگان مسیحی هستند تا بتوانند کلیسای جدیدی برای خود بسازند.مسلمانانی که کلیسا می سازند! …