چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده


تاریخ :تیر ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شدهیک دختر نومسلمان ، روزهای تازه مسلمان شدنش را روایت کرد. در این جریان، مادر ابتدا به مخالفت با دخترش می پردازد، اما به تدریج این موضوع برایش جا می افتد و حتی به همراهی به دخترش می پردازد به طوری که یک جانماز به دخترش هدیه می …