آیا می‌توان طوفان هاروی را مکافات الهی دانست؟


تاریخ :شهریور ۱۵, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیا می‌توان طوفان هاروی را مکافات الهی دانست؟ معمولاٌ منطق چنین افرادی حول‌محور مسائل دگرباشان جنسی می‌چرخد. باستر ویلسون از اعضای «انجمن خانوادۀ امریکایی» مدّعی بود که خداوند طوفان اسحاق را برای جلوگیری از برگزاری جشنوارۀ سالانۀ دگرباشان جنسی نازل کرد. پدر روحانی فرانکلین گراهام عیّاشی‌های مردم در نیواورلئان را مسبّب نزول طوفان کاترینا قلمداد …