مرکل: اسلام بنیان اجتماعی آلمان مدرن را شکل داده است


تاریخ :فروردین ۴, ۱۳۹۷ | نویسنده : | موضوع :دین اسلام
تصویر ندارد

مرکل: اسلام بنیان اجتماعی آلمان مدرن را شکل داده است به گزارش دین‌آنلاین، پس از به قدرت رسیدن مجدد آنگلا مرکل در روز چهارشنبه 14 مارچ 2018 در آلمان، هورست زیهوفر به سمت وزیر کشور منصوب شد. هورست زیهوفر یکی از اعضای ارشد حزب اتحادیه سوسیال مسیحی در ایالت باواریا (بایرن) در جنوب آلمان است. …

جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش …


تاریخ :مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش …مطالعة حاضر با هدف کنکاش نقش تلویزیون در تغییر جایگاه اجتماعی سالمندان در شهر تهران به روش کیفی صورت گرفته است. جامعة آماری این مطالعه، سالمندان بوده‌اند و پژوهشگر با سی نفر از سالمندان مصاحبه‌هایی انجام داده که طول زمانی آنها به طور متوسط بیش از …