اخوان المسلمین اردن تهدید کرد که به داعش می‌پیوندد


تاریخ :اردیبهشت ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اخوان المسلمین اردن تهدید کرد که به داعش می‌پیونددبا تعطیل شدن مراکز گروه اخوان المسلمین در اردن، این جریان اسلام‌گرا تهدید کرد به داعش ملحق خواهد شد. اخوان المسلمین اردن تهدید کرد که به داعش می‌پیوندد با تعطیل شدن مراکز گروه اخوان المسلمین در اردن، این جریان اسلام‌گرا تهدید کرد به داعش ملحق خواهد شد.اخوان …