امدادهای غیبی در عصر ظهور


تاریخ :فروردین ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دسته‌بندی نشده
تصویر ندارد

امدادهای غیبی در عصر ظهوراگر چه اساس قیام حضرت مهدی علیه السلام بر امور طبیعی است، ولی به اقتضای عظمت وگستردگی آن قیام جهانی، خداوند تبارک و تعالی نیز برخی از نیروهای غیبی و فوق طبیعی را در اختیار آن حضرت قرار خواهد داد تا موجبات پیروزی ایشان هر چه بهتر فراهم آید . امدادهای …