عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است


تاریخ :خرداد ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا استحق گویی و حق مداری از سفارشات اکید دین اسلام و قرآن و روایات است حتی اگر به ضرر انسان تمام شود. عملی که محبوب ترین انفاق نزد خدا است حق گویی و حق مداری از سفارشات اکید دین اسلام و قرآن و روایات است حتی اگر به …