شعری که بر سنگ قبر حضرت عباس(ع) حک شده است


تاریخ :تیر ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شعری که بر سنگ قبر حضرت عباس(ع) حک شده استروی مضجع مطهر حضرت ابوالفضل(ع) صندوقی چوبی و خاتم‌کاری قرار داده شده که آیات قرآن و ابیاتی شعر بر آن نقش بسته است. شعری که بر سنگ قبر حضرت عباس(ع) حک شده است روی مضجع مطهر حضرت ابوالفضل(ع) صندوقی چوبی و خاتم‌کاری قرار داده شده که …