فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند!


تاریخ :آذر ۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند!رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی به اهمیت خانه ای که مهمان وارد آن می شود، اشاره کرده اند. فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند! رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی به اهمیت خانه ای که مهمان وارد آن می شود، اشاره کرده اند.فرشتگان …