دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!


تاریخ :تیر ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان!علمای بزرگ شیعه بحرین به طرح دولت درباره دخالت در اخذ وجوهات خمس شیعیان توسط مراجع قانونی واکنش نشان دادند. دولت بحرین به دنبال خمس شیعیان! علمای بزرگ شیعه بحرین به طرح دولت درباره دخالت در اخذ وجوهات خمس شیعیان توسط مراجع قانونی واکنش نشان دادند.دولت بحرین به دنبال خمس …

به دوستان و شیعیان مبادا ترحم کنید!


تاریخ :بهمن ۱۹, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شیعیان نمی‌دانند خدا چه نعمتهایی به آنها داده است. جلو خنده‌شان را می‌گیرند. گریه را دوست دارند. کیمیا دانلود نخبگان