تصویر ندارد

تحقق تمدن اسلامی و علم دینی؛ پیشران مطلوب در استحکام درونی نظامنظام سازی بر اساس قرآن و دین، با فرآیند پنجگانه‌ای که رهبرانقلاب چندسال پیش مطرح فرمودند درهم آمیخته است. لذا بهتر است که بحث خود یعنی تمدن سازی دینی را با توجه به این فرآیند پنجگانه پیگیری کنید تحقق تمدن اسلامی و علم دینی؛ …

ادامه نوشته | پیوند پایدار | دیدگاه‌ها برای تحقق تمدن اسلامی و علم دینی؛ پیشران مطلوب در استحکام درونی نظام بسته هستند
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,