تصویر ندارد

چه تعداد دانشجوی کاتولیک در دانشگاه‌های کاتولیک تحصیل می‌کنند؟ دانشگاه دیپال حدود ۲۳هزار دانشجو دارد و یکی از بزرگترین دانشگاه‌ها در میان 250 دانشگاهِ کاتولیک در ایالات متحده است، اما بر اساس مقاله‌ای که اخیراً در روزنامۀ دانشجویان دانشگاه دیپال منتشر شده است تعداد کاتولیک‌هایی که در این دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند کاهش یافته است. به …