تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد


تاریخ :تیر ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجدیک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم. تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد یک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم.تلاش …