فیش حقوقی طلاب و روحانیون +عکس


تاریخ :تیر ۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فیش حقوقی طلاب و روحانیون +عکسیک مدیر حوزوی در پست اینستاگرام خود از فیش حقوقی طلاب متاهل پایه دهم رونمایی کرد و توضیحات درباره درآمد طلاب و روحانیون داد. فیش حقوقی طلاب و روحانیون +عکس یک مدیر حوزوی در پست اینستاگرام خود از فیش حقوقی طلاب متاهل پایه دهم رونمایی کرد و توضیحات درباره درآمد …

بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از …


تاریخ :خرداد ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین و فرهنگ
تصویر ندارد

بررسی فرهنگی- حقوقی زیان‌های معنوی ناشی از …خانواده به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در برابر سایر پدیده‌های اجتماعی از جمله رسانه از حقوقی برخوردار است. برخی از حقوق معنوی خانواده در قوانین و برخی هم در منابع اسلامی ذکر شده است. تبیین کامل این حقوق در برابر رسانه و تعیین کردن مواردی که رسانه‌ها این حقوق …