تروریست‌ها کلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌کردند


تاریخ :فروردین ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تروریست‌ها کلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌کردندگروه های تروریستی بامداد روز دوشنبه با حمله به منطقه ای در شمال حلب، بخش اعظم كلیسای مریم مقدس را تخریب كردند. تروریست‌ها کلیسای‌مریم مقدس حلب را تخریب‌کردند گروه های تروریستی بامداد روز دوشنبه با حمله به منطقه ای در شمال حلب، بخش اعظم كلیسای مریم مقدس را تخریب كردند.تروریست‌ها …