حوزه علمیه جامعه توده‌وار


تاریخ :شهریور ۳, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حوزه علمیه جامعه توده‌وار ۱. ارتباط «استاد و شاگردی» از ساختارهای تاثیرگذار در حوزه علمیه بوده است که فرهنگ، آداب، رسوم و پروتکل‌های غیر رسمی حوزویان از طریق آن از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شد. طلبه در ارتباط با استاد، آداب و رسوم حوزوی را یاد می‌گرفت و تمرین می‌کرد. اثرگذاری استاد در نحوه …