اگر امتحان دارید و می خواهید روزه بگیرید حتما بخوانید!


تاریخ :خرداد ۲۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اگر امتحان دارید و می خواهید روزه بگیرید حتما بخوانید!هم‌زمانی ماه رمضان و ایام امتحانات این سوال را ایجاد می‌کند که آیا دانشجویان و کنکوری‌ها می‌توانند به خاطر شرایط سخت روزه نگیرند؟ اگر امتحان دارید و می خواهید روزه بگیرید حتما بخوانید! هم‌زمانی ماه رمضان و ایام امتحانات این سوال را ایجاد می‌کند که آیا …