وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟


تاریخ :آذر ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟عزیزان ما وقتی از این دنیا می روند عموما در برزخ گرفتار هستند و چشم امید به هدایا و کمک زندگان دارند. حال ما باید چکار کنیم. وظیفه ما در مقابل اموات که در برزخ هستند چیست؟ عزیزان ما وقتی از این دنیا می روند عموما …

آیاتی که در حکم دعا هستند


تاریخ :اسفند ۲۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیاتی که در قرآن مجید در آن از خداوند متعال طلب و درخواستی صورت گرفته است. اخبر جهان مرجع توریسم