تصویر ندارد

مقاله‌ای که دیدگاهم را دربارۀ نحوۀ مقابله با افراطی‌گری تغییر داد این مقاله به‌هنگام و روشن بود و حرف دل مرا می‌زد. در میان ما مردم بریتانیا فرهنگ سرزنش عمیقاً ریشه دوانده و متأسّفانه نفرت نسبت به اعضای نژادها و فرهنگ‌های مختلف همچنان در بریتانیا شایع است. چند ماه گذشته اوضاع بسیار سختی داشتیم؛ هیچ‌گاه …