محدودیت استفاده از نقاب برای زنان مسلمان در آلمان


تاریخ :مرداد ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

محدودیت استفاده از نقاب برای زنان مسلمان در آلمانوزیر کشور آلمان از اظهار تمایل دولت برای اعمال محدودیت در استفاده از نقاب توسط زنان مسلمان خبر داده است. محدودیت استفاده از نقاب برای زنان مسلمان در آلمان وزیر کشور آلمان از اظهار تمایل دولت برای اعمال محدودیت در استفاده از نقاب توسط زنان مسلمان خبر …

سیمای زنان و مردان در آخرالزمان


تاریخ :اسفند ۷, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

نشانه هایی که برای زنان و مردان بیان شده، امروزه در جامعه بسیار مشاهده می شود. روزنامه ایران نخبگان