مرجعی که در منزل سبزی پاک کرد/عکس


تاریخ :بهمن ۲۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تصویر حضرت آیت الله مرعشی نجفی از مراجع تقلید در حال پاک کردن سبزی در منزل باشگاه خبری ورزشی شهرداری