شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!


تاریخ :بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد! شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است! مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد!شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!

شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم


تاریخ :تیر ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلممجری وهابی مشروعیت بازیگری را مشروط به قصد اخلاص بازیگر می داند که اگر بازیگر به دنبال کسب پول و شهرت باشد و هر نقشی را بدون توجه به مثبت یا منفی بودن آن بازی کند، بازیگری معصیت و حرام است! شبکه وهابی: بازیگری حرام است! +فیلم مجری وهابی مشروعیت …