تصویر ندارد

هذیان گویی شبکه های وهابی درباره پیاده روی اربعین +فیلمشبکه های وهابی نیز تلاش می کنند حضور مسلمانان به ویژه اهل سنت در پیاده روی اربعین را به شدت محکوم کنند و آنها را اهل سنت گمراه معرفی نمایند! هذیان گویی شبکه های وهابی درباره پیاده روی اربعین +فیلم شبکه های وهابی نیز تلاش می …

تصویر ندارد

دروغ شاخ دار شبکه وهابی درباره تعداد زائرین اربعین +فیلممجری کم خرد وهابی با اظهار نظری عجیب می گوید: جمعیتی که در اربعین در کربلا حضور دارند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ و نهایتا ۵۰۰ هزار نفر هستند! دروغ شاخ دار شبکه وهابی درباره تعداد زائرین اربعین +فیلم مجری کم خرد وهابی با اظهار نظری عجیب …