اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر …


تاریخ :فروردین ۱, ۱۳۹۷ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اولویت‌یابی سیاست رسانه‌ای مد لباس مبتنی بر …صنعت مد لباس به عنوان یکی از صنایع فرهنگی فراگیر و سودآور جهان امروز، ماهیت پیچیده‌ای دارد که هر‌گونه سیاست‌گذاری در قبال آن ناگزیر از مطالعه نظام‌‌مند ساز‌و‌کار‌آن در جامعه است. در این پژوهش نظر به نقش جدی رسانه‌ها در شکل‌دهی به فرهنگ و سبک زندگی، سیاست رسانه‌ای …

جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسه


تاریخ :مرداد ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین اسلام
تصویر ندارد

جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسهبرخی شخصیت‌های فرانسه ممنوعیت پوشش لباس شناسی اسلامی در برخی شهرهای این کشور را مغایر با حق پوشش مردم می‌دانند. جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسه برخی شخصیت‌های فرانسه ممنوعیت پوشش لباس شناسی اسلامی در برخی شهرهای این کشور را مغایر با حق پوشش …

غسل ارتماسی با لباس +عکس


تاریخ :خرداد ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

غسل ارتماسی با لباس +عکس غسل ارتماسی با لباس +عکس غسل ارتماسی با لباس +عکس bluray movie download

داور بین‌المللی فوتبال در لباس خادمی امام رضا(ع)


تاریخ :اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

داور بین‌المللی فوتبال در لباس خادمی امام رضا(ع)محسن ترکی عکسی از خود در لباس خادمی امام رضا (ع) منتشر کرد. داور بین‌المللی فوتبال در لباس خادمی امام رضا(ع) محسن ترکی عکسی از خود در لباس خادمی امام رضا (ع) منتشر کرد.داور بین‌المللی فوتبال در لباس خادمی امام رضا(ع) خبرگزاری اصفحان