معنویت و معنای زندگی


تاریخ :مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :دین و زندگی
تصویر ندارد

معنویت و معنای زندگی در پاسخ به این پرسش گروهی زندگی را اساساً معنادار نمی‌دانند و آن را پوچ می‌شمارند. از نگاه این گروه هیچ هدف خاصی در پس زندگی نیست و این حیات صرفاً یک اجبار است که ما به آن تن داده‌ایم. گروه دیگر زندگی را معنادار می‌دانند ولی برای معناداری آن شروطی …