ماجرای خواندنی نادرشاه افشار و پَشه‌ها!


تاریخ :تیر ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ماجرای خواندنی نادرشاه افشار و پَشه‌ها!همه چیز و همه کس در این جهان محتاج غیر است و فقط قادر بی‌همتاست که بر همه چیز تسلط دارد، پس چه بهتر است که شخص گرفتار، به جای کمک خواستن از بندگان، به خالق یکتا رجوع کند. ماجرای خواندنی نادرشاه افشار و پَشه‌ها! همه چیز و همه کس …