نظر آیت الله نوری همدانی در مورد حج رفتن ایرانی‌ها


تاریخ :خرداد ۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

نظر آیت الله نوری همدانی در مورد حج رفتن ایرانی‌هاما اگر بخواهیم با استناد به «قاعده لاضرر» جهاد را نفی کنیم هیچ چیز باقی نمی ماند، تمسک به قاعده لاضرر برای نفی جهاد دارای اشکالات فراوان است. نظر آیت الله نوری همدانی در مورد حج رفتن ایرانی‌ها ما اگر بخواهیم با استناد به «قاعده لاضرر» …