تقلید و مرجعیت بدعت است! +فیلم


تاریخ :مرداد ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تقلید و مرجعیت بدعت است! +فیلمحسن اللهیاری در سلسله برنامه هایی در این فکر است که مرجعیت و تقلید را بی اساس جلوه دهد. دو رکنی که نه تنها آیات و روایات فراوانی بر مشروعیت آن صحه گذاشته اند، بلکه عقل هر انسان نیز به حجیت آن حکم می کند. تقلید و مرجعیت بدعت است! …

پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلم


تاریخ :تیر ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلممجری وهابی ادعا می کند پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) اصالتا سعودی بوده اند و با این گفته خود، درصدد قبح زدایی از واژه سعودی و حتی تقدس بخشیدن به این عنوان است. پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) سعودی بودند! +فیلم مجری وهابی ادعا می کند پیامبر اکرم(ص) …