چرازینب کبری(س) مصیبت‌ها را زیبا می‌دید؟


تاریخ :اردیبهشت ۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

چرازینب کبری(س) مصیبت‌ها را زیبا می‌دید؟حضرت زینب (س) خدای متعال را در همه چیز و همه جا می‌دیدند، یعنی در هر اتفاقی که برای آنها رخ می‌داد، خدا را در آن اتفاق و حادثه با چشم دل مشاهده می‌کردند. چرازینب کبری(س) مصیبت‌ها را زیبا می‌دید؟ حضرت زینب (س) خدای متعال را در همه چیز و …