ملاک ازدواج در قرآن کریم


تاریخ :اسفند ۲۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

در ازدواج، افراد داراي سليقه هاي مختلفي هستند و هر شخصي براي خود ملاك هايي در نظر مي گيرد، امّا از نظر قرآن کریم، و سنّت ملاك های مورد توجّه است… cars خرید غذا